Condițiile de utilizare a Site-ului

(Acord de utilizare)

1. Dispoziții generale

1.1. Prezentul Acord de utilizare (denumit în continuare – Acord) se referă la Site-ul „gradalogistic”, situat la adresa www.gradalogistic.md (denumit în continuare – Site).
1.2. Prezentul Acord reglementează relațiile dintre Administrația Site-ului și Utilizatorul Site-ului.
1.3. Accesul la Site și utilizarea acestuia sunt posibile la respectarea următoarelor condiții. Vă rugăm să nu utilizați Site-ul dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții.
1.4. Administrația site-ului își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau șterge clauzele prezentului Acord fără a notifica Utilizatorul. La următoarea vizită pe Site-ul nostru, vă rugăm să recitiți condițiile și să acordați atenție eventualelor modificări sau rectificări.
1.5. Utilizarea Site-ului de către Utilizator înseamnă acceptarea Acordului și modificărilor introduse în prezentul Acord.
1.6. Utilizatorul poartă răspundere personală pentru verificarea prezentului Acord la prezența modificărilor introduse în el.
1.7. Prezentul Acord se extinde asupra tuturor prevederilor și condițiilor suplimentare de solicitare a serviciilor.
1.8. În cazul apariției unui litigiu, oricare dintre Părți se obligă să expedieze celeilalte părți o pretenție scrisă în termen de 5 zile calendaristice din momentul apariției litigiului sau depistării încălcării.
1.9. În cazul în care soluționarea litigiului pe cale amiabilă nu este posibilă în termen de 10 zile calendaristice de la primirea pretenției, oricare dintre Părți are dreptul să solicite instanței de judecată apărarea drepturilor sale în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

2. Termeni

2.1. În sensul prezentului Acord, termenii folosiți au următoarele semnificații:
2.1.1. Administrația site-ului – angajații/specialiștii împuterniciți să administreze site-ul, care acționează din numele Gradalogistic.
2.1.2. Utilizatorul site-ului (denumit în continuare – Utilizator) – persoană care are acces la Site prin intermediul rețelei Internet și utilizează Site-ul.
2.1.3. Conținutul site-ului – conținutul de informații al site-ului, care este rezultatul activității intelectuale protejate, incluzând materiale grafice și textuale, fotografii, imagini, precum și designul, structura, stilul general și amplasarea acestui conținut pe Site, la fel și totul ce puteți vizualiza, asculta sau citi pe acest site.

3. Obiectul Acordului

3.1. Obiectul prezentului Acord îl constituie oferirea către Utilizator a accesului la informațiile conținute pe Site și la serviciile acestuia.
3.1.1. Site-ul oferă Utilizatorului posibilitatea de a face cunoștință cu informațiile postate pe Site și cu serviciile acestuia.
3.1.2. Site-ul oferă posibilitatea de a completa și trimite pe poșta electronică a companiei o cerere de servicii prestate de Gradalogistic.
3.1.3. Site-ul oferă posibilitatea de a completa și trimite un mesaj cu comentarii, întrebări sau feedback pe poșta electronică a companiei.
3.2.Prezentul Acord acoperă toate serviciile Site-ului existente la moment (funcționale efectiv), precum și orice modificări ulterioare ale acestora și serviciile suplimentare apărute ulterior.
3.3. Accesul la site este gratuit.
3.4. Obținând accesul la Site, Utilizatorul se consideră că a aderat la prezentul Acord.
3.5. Utilizarea informațiilor conținute pe Site și a serviciilor acestuia este reglementată de normele legislației în vigoare a Republicii Moldova.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Administrația site-ului are dreptul:
4.1.1. Să modifice regulile de utilizare a Site-ului, precum și să modifice conținutul Site-ului. Modificările intră în vigoare din momentul publicării pe Site a Acordului în redacție nouă.
4.2. Utilizatorul are dreptul:
4.2.1 . Să beneficieze de toate serviciile disponibile pe site.
4.2.2 . Să pună orice întrebări cu privire la serviciile site-ului prin telefon, e-mail, prin intermediul Formularului de feedback postat pe site.
4.2.3 . Să utilizeze Site-ul exclusiv în scopul și în modul prevăzute de Acord și neinterzise de legislația Republicii Moldova
4.3. Utilizatorul Site-ului se obligă:
4.3.1. Să nu întreprindă acțiuni, care ar putea fi considerate că încalcă funcționarea normală a Site-ului.
4.3.2. Să nu utilizeze serviciile Site-ului pentru a se prezenta drept o altă persoană sau reprezentant al unei organizații și/sau comunități fără a avea drepturi suficiente, inclusiv drept angajații ai întreprinderii noastre, căreia îi aparține Site-ul.
4.3.3. Utilizatorii poartă răspundere personală pentru informațiile conținute în corespondența, cererile, acceptările, recenziile/comentariile lor, pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor asumate și respectarea cerințelor legale.
4.4. Utilizatorului i se interzice:
4.4.1. Să folosească orice instalații, programe, dispozitive automate sau procese manuale echivalente pentru a accesa, dobândi, copia sau urmări conținutul Site-ului.
4.4.2. Accesul neautorizat la funcțiile Site-ului, la alte sisteme și rețele aferente Site-ului, precum și la orice servicii oferite pe Site.
4.4.3. Să perturbe sistemul de securitate sau autentificarea pe Site sau în orice rețea aferentă Site-ului.
4.4.4. Să utilizeze Site-ul și conținutul acestuia în orice scopuri interzise de legislația Republicii Moldova, precum și să incite la orice activitate ilegală sau altă activitate care încalcă drepturile proprietarului Site-ului sau ale altor persoane.

5. Renunțarea la utilizare și beneficiile

5.1. Site-ul și conținutul Site-ului sunt proprietatea exclusivă a companiei Gradalogistic și sunt administrate de Administrația Site-ului.
5.2. Conținutul Site-ului este protejat prin drepturi de autor, legea privind protecția mărcilor, precum și prin alte drepturi aferente proprietății intelectuale și prin legea concurenței neloiale.
5.3. Orice permisiune de utilizare a conținutului Site-ului se oferă cu condiția că pe toate copiile va fi aplicată mențiunea de rezervă (avizul privind drepturile de autor) corespunzătoare, că aceste informații vor fi utilizate doar în scopuri personale, că ele nu vor fi utilizate în scopuri comerciale, că în informații nu vor fi introduse careva modificări și că conținutul preluat de pe Site va fi utilizat doar împreună cu linkul către acest Site.

6. Mărci comerciale și drepturi de autor

6.1. Toate mărcile comerciale afișate pe Site sunt proprietatea companiei Gradalogistic, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres. Orice utilizare neautorizată a acestor mărci comerciale sau a altor materiale este strict interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor, a legii privind protecția mărcilor sau a altor drepturi de proprietate industrială.
6.2. Linkurile utilizatorilor către Site nu trebuie să modifice aspectul și conținutul Site-ului și să nu inducă în eroare cu privire la raporturile de drept ale Gradalogistic și Utilizatorilor, precum și cu privire la drepturile Utilizatorilor asupra Site-ului și conținutului acestuia.
6.3. Utilizatorii își asumă obligația de a nu reproduce, de a nu posta, de a nu distribui nicio parte din conținutul Site-ului, inclusiv caracteristicile vizuale ale acestuia, precum și să nu le utilizeze pentru a crea produse similare sau derivate fără acordul prealabil scris al Gradalogistic.
6.4. Orice utilizare comercială a oricărei părți din conținutul Site-ului de către Utilizatori și/sau persoane asociate acestora este strict interzisă și se va considera o încălcare a drepturilor Gradalogistic asupra mărcii comerciale și/sau a oricăror alte drepturi asupra obiectelor de proprietate intelectuală.
6.5. Gradalogistic nu poartă răspundere pentru încălcarea de către Utilizatori a drepturilor de proprietate intelectuală ale altor persoane.

7. Răspundere limitată

7.1. Compania Gradalogistic a colectat informațiile detaliate prezentate pe Site din surse interne și externe pe măsura cunoștințelor și convingerilor sale, manifestând prudență profesională. Informațiile de pe acest Site sunt destinate exclusiv scopului prezentării companiei Gradalogistic, a produselor și serviciilor acesteia.
7.2. Dacă doriți să primiți informații cu privire la serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați direct.
7.3. Utilizatorii acestui Site își declară consimțământul de a obține accesul la Site și conținutul acestuia pe riscul și răspunderea proprie. Nici compania Gradalogistic, nici terții implicați în crearea, producerea sau transmiterea acestui Site nu pot fi trași la răspundere pentru prejudiciul sau daunele rezultate din accesul sau incapacitatea de acces sau din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a acestui Site sau din cauza că V-ați bazat pe informațiile prezentate pe acest Site.
7.4. Acest Site conține linkuri către site-uri terțe. Plasând aceste linkuri, Gradalogistic nu poartă răspundere pentru conținutul lor. De asemenea, Gradalogistic nu poartă nicio răspundere pentru accesibilitatea acestor site-uri sau careva răspundere pentru prejudiciul sau daunele rezultate din utilizarea conținutului acestora, sub nicio formă. Gradalogistic nu oferă nicio garanție cu privire la calitatea informațiilor prezentate pe site-urile terțe. Linkurile către site-urile terțe sunt prezentate pe acest Site pentru utilizator în exclusivitate pentru comoditate. Utilizatorii trec pe site-urile terțe pe riscul și răspunderea proprie. Alegerea linkurilor în niciun fel nu trebuie să limiteze Utilizatorul în trecerea pe paginile localizate în linkuri

8. Condiții suplimentare

8.1. Administrația Site-ului nu acceptă contrapropuneri din partea Utilizatorului cu privire la modificările prezentului Acord de utilizare.
8.2. Recenziile/comentariile Utilizatorilor lăsate prin formularul de feedback postat pe Site nu sunt informații confidențiale și pot fi utilizate de Administrația Site-ului fără restricții.
8.3. Orice pretenție și/sau reclamație în legătură cu Site-ul nostru sau cu utilizarea acestuia se supune reglementării și interpretării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Pentru întrebări legate de utilizarea site-ului, vă rugăm să contactați numărul de telefon +373 22 207 333 sau adresa de email office@gradalogistic.md.

Яндекс.Метрика