SERVICII DE BROKERAJ VAMAL

 • Serviciul nostru include
  • Plasarea mărfurilor sub diferite regimuri vamale, vămuirea mărfii
  • Prezentarea unor calcule preliminare privind valoarea plăților vamale necesare
  • Perfectarea declarațiilor pe suport de hârtie și în formă electronica
  • Participarea la inspecția vamală
  • Perfectarea declarației privind costul vamal al mărfii DVV
  • Perfectarea formularului de calcul PV-1 al procedurilor vamale
  • Asigurarea unei garanții bancare pentru anumite regimuri vamale
  • Reprezentarea intereselor clientului la autoritățile vamale
  • Mijloace de informare
 • Avantajele noastre competitive
  • Deținerea licenței și garanției bancare
  • Perfectarea și completarea Carnetului TIR, CMR, facturii, ST-1, Euro-1, autorizației pentru import/export temporar, determinarea codurilor Nomenclatorului Mărfurilor al Activității Economice Externe etc.
  • Nivel profesional înalt al angajaților/personal calificat
  • Experiență pe piață de peste 10 ani
  • Răspundere pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor vamale, conform documentelor prezentate de client
 • Bonusurile Dvs.
  • Monitorizarea documentelor: verificarea documentelor privind integritatea, conformitatea documentelor, exactitatea completării lor
  • Instrucțiune privind cerințele și procedura de vămuire: lista cu documentele necesare, asistență la perfectare etc.
  • Furnizarea de informații privind procedura de plată/scutire de la plățile vamale
  • Servicii de consultanță privind tarifele pentru vămuire și legislația vamală (impozite, taxe, accize etc.)

SOLICITAREA UNUI SERVICIU

Rugăm să completați formularul de solicitare - managerul nostru vă va contacta și va răspunde la toate întrebările