Misiunea Gadalogistic

GRADALOGISTIC creează avantaje competitive pentru activitatea clienților săi, având ca scop perfecționarea în domeniul rezolvării problemelor de logistică de orice complexitate.

VALORILE

TENTACITATE

Tenacitate presupune că realizarea obiectivelor propuse este o condiție necesară pentru dezvoltarea cu succes a companiei pe termen mai lung. Tindem spre soluționarea cu succes a sarcinilor înaintate de client. În plus, angajații noștri tind să-și perfecționeze în mod constant nivelul profesional.

COMPETENȚĂ

Competență presupune posedarea unei varietăți de instrumente personale, la nivelul unităților și întreprinderilor, precum și la nivelul unui grup de companii pentru selectarea soluționării optime a unor sarcini concerte, astfel încât rezultatele să fie în deplină conformitate cu cerințele și nevoile clienților și cu propriile standarde de calitate.

INOVARE

Inovare presupune abilitatea noastră de implementare în timp util la toate nivelurile de inovare, care oferă în plan strategic avantaje competitive clienților noștri și competitivitate grupului nostru de companii în ansamblu.

CORECTITUDINE

Corectitudinea este o parte componentă esențială a stilului nostru de relații cu clienții, partenerii și echipa de lucru.

GRIJA

Grija, ca valoare, semnifică atenția pe care o acordă compania nevoilor și cerințelor personalului, respectiv, atenția personalului pentru nevoile și cerințele reciproce în relațiile interpersonale și, în general, atenția companiei pentru nevoile și cerințele clienților săi, care se transformă în acțiuni concrete, menite să le satisfacă.

SOLICITAREA UNUI SERVICIU

Rugăm să completați formularul de solicitare - managerul nostru vă va contacta și va răspunde la toate întrebările