Politica de Confidențialitate

   (Acord de confidențialitate privind utilizarea datelor cu caracter personal)

   1. Dispoziții generale ale prezentei Politici de Confidențialitate a Datelor cu Caracter Personal

1.1. Prezenta Politică de Confidențialitate a Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare – Politica) se aplică tuturor datelor cu caracter personal, pe care Societatea cu Raspundere Limitata „Gradalogistic” (denumită în continuare – Gradalogistic sau Noi) le poate primi de la utilizatori în timpul utilizării de către ei a site-ului oficial Gradalogistic – https://www.gradalogistic.md (denumit în continuare – Site).
1.2. Prezenta politică explică modul în care Gradalogistic prelucrează și protejează informațiile personale ale utilizatorilor. Prin furnizarea către Gradalogistic a informațiilor necesare pentru inițierea unei cooperări ulterioare, vă exprimați acordul pentru utilizarea acestora în conformitate cu prezenta Politică.
1.3. Gradalogistic nu controlează și nu poartă răspundere pentru site-urile terțe, pe care utilizatorul le poate accesa, făcând clic pe linkurile disponibile pe site-ul Gradalogistic. Site-urile terților pot conține propria politică de confidențialitate și pot colecta sau solicita utilizatorului alte date cu caracter personal.
1.4. Gradalogistic poate face modificări la această Politică. În toate cazurile, Gradalogistic va asigura confidențialitatea datelor personale.

2. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor, pe care le primește și le prelucrează Gradalogistic

2.1. Conform prezentei Politici, prin „date cu caracter personal ale utilizatorului” se subînțeleg datele cu caracter personal, pe care utilizatorul le furnizează despre el însuși de sine stătător la completarea formularului de feedback, la solicitarea serviciilor pe Site sau în procesul de primire a serviciilor. Informațiile obligatorii pentru primirea feedback-ului sau solicitarea unui serviciu sunt marcate cu „*”. Aceste informații includ: numele și prenumele, adresa de e-mail, telefonul de contact. Câmpul „denumirea companiei” nu este obligatoriu pentru completare, însă ar fi de dorit, pentru ca noi să avem idee despre activitatea companiei Dvs. și, în unele cazuri, să vă oferim condiții mai avantajoase pentru serviciile noastre.
2.2. Datele cu caracter personal pot include adresa poștală sau o altă adresă fizică, genul de activitate și alte informații necesare pentru prestarea serviciilor sau pentru efectuarea altor operațiuni la cererea Dvs., precum și pentru îndeplinirea obligațiilor pe marginea contractului încheiat cu Dvs.
2.3. Gradalogistic prelucrează doar datele cu caracter personal, care sunt necesare pentru prestarea serviciilor și îmbunătățirea calității serviciilor prestate.
2.4. Conform politicii adoptate de Gradalogistic cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, noi nu colectăm, nu prelucrăm sau nu stocăm date cu caracter personal biometrice și speciale. În cazul furnizării benevole a datelor speciale sau biometrice de către vizitatorii site-ului, Gradalogistic nu va ține cont de aceste informații în procesul prelucrării lor.
2.5. Conform politicii adoptate de Gradalogistic cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, noi nu colectăm, nu prelucrăm sau nu stocăm date cu caracter personal biometrice și speciale. În cazul furnizării benevole a datelor speciale sau biometrice de către vizitatorii site-ului, Gradalogistic nu va ține cont de aceste informații în procesul prelucrării lor.
2.6. Datele cu caracter personal primite se stochează în sistemele informaționale ale Gradalogistic și se păstrează în scopul protejării datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat și a divulgării neautorizate.

3. Scopul prelucrării informațiilor personale ale utilizatorilor

3.1. Furnizarea informațiilor solicitate de Dvs. de la Gradalogistic.
3.2. Prestarea serviciilor solicitate de Dvs. de la Gradalogistic.
3.3. Prelucrarea comentariului Dvs. pe marginea ofertelor noastre și a altor informații sau mesaje.
3.4. Îndeplinirea obligațiilor legale, bazate pe acorduri sau alte înțelegeri cu Dvs. sau cu persoana pe care o reprezentați.
3.5. Gestionarea și coordonarea relațiilor noastre cu Dvs. sau cu persoana juridică/organizația pe care le reprezentați.
3.6. Gradalogistic poate utiliza informațiile personale ale utilizatorului în următoarele scopuri:
3.6.1. identificarea utilizatorilor și comunicarea cu utilizatorii;
3.6.2. identificarea utilizatorilor și comunicarea cu utilizatorii;
3.6.3. îmbunătățirea calității serviciilor și elaborarea altor noi;
3.6.4. efectuarea de cercetări statistice și a altor studii pe baza datelor depersonalizate;
3.6.5. administrarea site-ului;
3.6.6. respectarea de către Gradalogistic a cerințelor legislației în vigoare a Republicii Moldova;
3.6.7. orice alte scopuri legale de afaceri.

 4. Transmiterea datelor cu caracter personal ale utilizatorului către terți

4.1. Gradalogistic are dreptul să transmită informațiile personale ale utilizatorului către terți:
4.1.1. dacă utilizatorul și-a dat consimțământul personal pentru astfel de acțiuni;
4.1.2. dacă transmiterea este necesară pentru realizarea obiectivelor, realizarea și exercitarea funcțiilor, împuternicirilor și obligațiilor care îi revin Gradalogistic în temeiul legislației Republicii Moldova.
4.2. Noi putem transmite pentru prelucrarea și păstrarea datele cu caracter personal ale Dvs. către întreprinderile, care aparțin grupului de companii  Gradalogistic, pentru prelucrare și stocare.
4.3. Gradalogistic are dreptul de a utiliza datele obținute pentru a-și îndeplini în mod corespunzător obligațiile asumate, pentru a-și apăra drepturile și pentru a asigura securitatea Gradogalistic.
4.4. În temeiul legislației sau al solicitării autorităților de stat, datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi accesibile autorităților de stat.
4.5. Doar în cazurile în care informațiile sunt colectate de Gradalogistic, utilizarea datelor Dvs. va fi determinată de Politica Gradalogistic privind protecția confidențialității datelor cu caracter personal.
4.6. Apelăm la serviciile terților pentru a monitoriza traficul, pentru cercetări statistice, publicitate și alte operațiuni pe site-ul Gradalogistic. Utilizatorii sunt de acord că Gradalogistic are dreptul să utilizeze mijloace tehnice neinterzise de lege de colectare și prelucrare a informațiilor.

5. Măsurile luate pentru protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor

5.1. Gradalogistic ia măsuri organizatorice și tehnice necesare și suficiente pentru protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorului împotriva accesului neautorizat sau accidental, împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, distribuirii, precum și împotriva altor acțiuni ilegale ale terților în privința datelor cu caracter personal.
5.2. Vă recomandăm să luați toate măsurile pentru protecția datelor cu caracter personal ale Dvs. în timp ce navigați pe Internet. Schimbați parolele mai des, folosiți o combinație de litere și numere la crearea parolelor și folosiți un browser securizat. Pentru a asigura confidențialitatea, recomandăm utilizatorului să nu își comunice parola persoanelor neautorizate și să nu o folosească la crearea altor conturi de utilizator.
5.3. Vă recomandăm să luați toate măsurile pentru protecția datelor cu caracter personal ale Dvs. în timp ce navigați pe Internet. Schimbați parolele mai des, folosiți o combinație de litere și numere la crearea parolelor și folosiți un browser securizat. Pentru a asigura confidențialitatea, recomandăm utilizatorului să nu își comunice parola persoanelor neautorizate și să nu o folosească la crearea altor conturi de utilizator.
5.4. Pentru a proteja informațiile împotriva deranjamentelor tehnice, care ar putea duce la pierderea sau deteriorarea informațiilor, Gradalogistic este în drept să creeze copii de rezervă ale informațiilor.

6. Drepturile și obligațiile utilizatorului

6.1. Gradalogistic ia măsuri rezonabile pentru a menține exactitatea și actualitatea datelor cu caracter personal deținute de către Gradalogistic, precum și pentru a elimina datele cu caracter personal neactuale și alte date inexacte sau inutile, totodată utilizatorul poartă răspundere pentru furnizarea de informații autentice.
6.2. Utilizatorul poate solicita companiei Gradalogistic redactarea datelor sale (actualizarea, adăugarea) din informațiile personale furnizate de către el sau o parte a acestor date, precum și a parametrilor de confidențialitate a acestora, adresându-se către Gradalogistic.
6.3. Utilizatorul poate solicita companiei Gradalogistic restricția la prelucrarea datelor sale, precum și retragerea consimțământul pentru prelucrarea de către Gradalogistic a datelor cu caracter personal, expediind o notificare scrisă la adresa: șos. Muncești, 29, mun. Chișinău, MD-2001, Republica Moldova, către Societatea pe Acțiuni „Gradalogistic” cu mențiunea „retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”. Retragerea de către utilizator a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atrage ștergerea înregistrărilor care conțin date cu caracter personal din sistemele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Gradalogistic.
6.4. Utilizatorul are dreptul să primească informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în cadrul Gradalogistic. Pentru primirea informației, utilizatorul trebuie să expedieze o cerere scrisă la adresa: șos. Muncești, 29, mun. Chișinău, MD-2001, Republica Moldova, către Societatea pe Acțiuni „Gradalogistic” cu mențiunea „solicitarea informațiilor cu privire la procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal”.
6.5. Pentru executarea prevederilor alin. 6.2.-6.4. din această Politică, Gradalogistic poate solicita utilizatorului să-și confirme identitatea, solicitând prezentarea unei asemenea confirmări în orice formă ce nu contravine legislației.
6.6. În cazul ștergerii datelor personale Dvs. din baza noastră de date, vom stoca doar informațiile care ar putea fi necesare pentru protecția intereselor noastre.

7. Feedback. Întrebări și sugestii

Pentru toate întrebările sau sugestiile cu privire la prezenta Politică, precum și în cazul în care considerați că au fost încălcate drepturile Dvs. de protecție a datelor cu caracter personal, vă rugăm să anunțați despre aceste fapte Gradalogistic la numărul de telefon +373 22 207-333 sau la adresa electronică office@gradalogistic.md